Issa ċ-ċans!

Għal malta ġusta, moderna
B’Saħħitha u sabiħa

Arnold Cassola

Ili aktar minn 30 sena naħdem għad-drittijiet ċivili għal aktar minn 30 sena, sa snin qabel ma daħal id-divorzju jew id-diskors dwar id-drittijiet LGBT. Ħidma ewlenija tiegħi kienet li niżgura rappreżentanza ugwali fil-Parlament, fejn sfidajt il-leġiżlazzjoni magħmukla biex taġevola l-kandidati nisa tal-PN u tal-PL, anke meta n-nisa minn partiti oħra jġibuaktar voti. 

Il-protesti attivi kontra l-qtugħ tas-siġar fil-proġett tas-Central Link ta’ Ħ’Attard u l-ġlieda kontinwa biex tiġi ppreservata l-art ODZ immarkata għall-iżvilupp mill-PN fl-2006 jenfasizzaw l-impenn tiegħi fuq il-kwistjonijiet ambjentali. 

Meta kont qed naħdem fl-istituzzjonijiet tal-UE bħala s-segretarju-ġenerali elett tal-Ħodor Ewropej, għint biex nippromwovi s-sħubija ta’ Malta fl-UE minn ferm qabel ma l-pajjiż issieħeb fl-2004. 

Il-pressjoni b’suċċess fuq il-gvern biex jindirizza d-distribuzzjonijiet inġusti tal-pensjonijiet għal dawk li twieldu qabel l-1962, inizjalment introdotti mill-PN, hija kisba sinifikanti oħra tiegħi.  

Kxift ir-rabtiet mill-qrib ta’ negozji bħal Portelli, iċ-Ċaqnu, u Stivala sew mal-PN sew mal-PL, biex nenfasizza d-dipendenza ta’ dawn iż-żewġ partijiet fuq id-donazzjonijiet minn dawn l-entitajiet.

Mitwieled Tas-Sliema, Malta, 21/11/1953. Iggradwa fl-universitajiet ta’ Malta (1974), Pisa (1977), Urbino (1981) fil-qasam tal-letteratura.

  Cassola hu awtur/editur ta’ aktar madwar erbgħin ktieb dwar l-istorja, l-letteratura, l-lingwa u l-kultura ta’ Malta, ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Italja, kif ukoll ta’ kotba dwar l-emigrazzjoni Maltija fil-Mediterran u l-politika tal-Greens f’Malta  u fl-Ewropa. Huwa l-awtur ta’ bosta kitbiet akkademiċi f’pajjiżi differenti u kkontribwixxa mijiet ta’ artikli għall-gazzetti madwar id-dinja.

1988 -
LETTERATURA MALTIJA KOMPARATA

Cassola huwa Professur Sħiħ fl-Università ta’ Malta. Ilu jgħallem il-Letteratura Maltija Komparata sa mill-1988.

1981-88
SVIZZERA, CATANIA U RUMA

Għallem fl-Institut Montana, Zugerberg, l-Isvizzera u fl-Universitajiet ta' Catania (1981-83) u Roma "La Sapienza" (1983-88).

1989
ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA – THE GREEN PARTY OF MALTA

Fl-1989, Cassola kien ko-fundatur ta’ Alternattiva Demokratika – The Green Party of Malta

1999
SEGRETARJU ĠENERALI PARTIT TAL-ĦODOR EWROPEJ - BRUXELLES

Elett Segretarju Ġenerali tal-Partit Ewropew tal-Ħodor fi Brussell. (Elett mill-ġdid ukoll fl-2003).

2003
Cavaliere della Repubblica Italiana

Onorat bit-titlu ta' Cavaliere della Repubblica Italiana mill-President tar-Repubblika Taljana, Carlo Azeglio Ciampi, għal merti kulturali, b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw ir-relazzjonijiet bejn l-Italja u Malta.

2006-08
PARLAMENT TALJAN

Elett bħala Membru Parlamentari tal-Ħodor fil-Kamra tad-Deputati Taljana f'Montecitorio, u serva hemmhekk sal-2008.

2020
PREMJU NAZZJONALI TAL-KTIEB

Rebbieħ tal-premju nazzjonali tal-Ktieb, mogħti mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.

2021
ĠIEĦ IS-SWIEQI

Mogħti Ġieħ is-Swieqi, mill-Kunsill Lokali tas-Swieqi.

Ta taħditiet f’bosta universitajiet barranin, fosthom:

Università di Bologna (1989; 1993); 2. Università di Macerata (1995); 3.Università di Roma “La Sapienza” (1990); 4. Drew University, Vesalius College, USA, Brussels Campus (2000); 5. Brandeis University, Boston, USA (2001); 6. Universite Libre de Bruxelles (2000; 2001); 7. University of Manchester, Dept of Politics (2001); 8. University of Newcastle (2003); 9. University of Bielefeld, Dept. European Policy (2004), 10. University of Haifa (2012), 11. University of Catania (2016), 12. University of Foreign Studies, Busan, South Korea (2016), 13. National and Capodistrian University of Athens, Faculty of Philology, Greece (2017), 14. University of Gaziantepe, Gaziantepe, Turkey (2017), 15. Universite’ de Sousse, Tunisia (2018), 16. Piri Reis Universitesi, Istanbul, Turkey (2021) 

Appoġġa lil Arnold Cassola


Ibgħatli messagg fuq Facebook Messenger biex tara kif tista’ tgħinni permezz ta’ donazzjoni jew billi tivvolontiera. Tista’ tuża l-ikona taċ-chat fuq din il-paġna jew inkella tkellimni direttament fuq Facebook.

www.arnoldcassola.eu